Studie České počítačové hry 2019

Studie České počítačové hry 2019 představuje základní atributy herního průmyslu v České republice za rok 2018. Jedná se vůbec o první studii, která se snaží širší veřejnosti představit komplexně rozvíjející se odvětví tvorby video her. Studie se zaměřuje na ekonomické faktory, strukturu zaměstnanosti, hospodářství společností a vzdělávání. Vychází z unikátního dotazníkového šetření napříč českými herními společnostmi.

Charakteristika českého herního průmyslu

Český herní průmysl zažívá v posledních letech boom, jeho roční obrat v roce 2017 byl 2,26 miliard Kč a pro rok 2018 se očekává nárůst obratu o 34 % na více než 3 miliardy Kč. Vývojem počítačových her se v České republice zabývá 76 společností a jen 7 % z nich je ze zahraničí. Většina her se pak prodává převážně v zahraničí, podíl exportu se u jednotlivých společností pohybuje mezi 90-99 %. České hry se nejvíce kupují v USA, Německu, Velké Británii a Rusku. Za rok 2018 bylo v ČR vydáno 31 her, což je oproti období 2016 až 2017 pokles. Nejúspěšnějšími českými hrami v roce 2018 byly Kingdom Come: Deliverance a Beat Saber, obou se během roku prodalo více než milion kusů. V počtu prodaných kusů je nejúspěšnější Euro Truck Simulator 2 z roku 2012 s více než 6 miliony prodaných kopií.

Herní průmysl u nás zaměstnává přibližně 1500 pracovníků, většina vývojářských společností (60 %) ale deklarovala, že jim stále chybí zaměstnanci.

Herní vývojáři v Česku 

Počet lidí pracujících v herním průmyslu se odhaduje na 1500, přesný počet je ale velmi těžko zachytitelný. Herní průmysl je zatím převážně mužskou záležitostí, v českých herních studiích pracuje pouze 17 % žen. Nejčastěji se v herních společnostech setkáme s programátory (21 %), grafiky (18 %) a testery (13 %).

Aktuálně chybí českým společnostem 184 pracovníků (k lednu 2019), nejčastěji se jedná o animátory, programátory a grafiky. Český vzdělávací systém generuje ročně pouze desítky vhodných absolventů a proto se stále častěji do herního průmyslu dostávají lidé z příbuzných oborů, nebo zahraniční pracovníci.

Nedostatečné vzdělání v herním oboru

Český vzdělávací systém nabízí velmi omezený počet oborů, s kterými se lze uplatnit v herním průmyslu. Je zde samozřejmě množství informatických a uměleckých oborů, ty se ale v drtivé většině nevěnují vývoji her vůbec, nebo jen velmi okrajově. Středoškolská úroveň nenabízí žádné specializované obory, u vysokých škol jsou evidovány pouze tři obory  vyučující tvorbu her:

  • Počítačové hry a grafika (bakalářský) – České vysoké učení technické v Praze
  • Počítačová grafika a vývoj počítačových her (magisterský) – Univerzita Karlova v Praze
  • Animovaná a interaktivní tvorba (bakalářský i magisterský) – Západočeská univerzita v Plzni

Vize do budoucna

Studie vytyčuje několik cílů, kterých je potřeba pro rozvoj českého herního průmyslu dosáhnout. Ve vzdělání by se měly vytvořit nové studijní obory se zaměřením na herní vývoj. Dále je potřeba legislativně vyřešit otázku ve spolupráci škol a firem a více zapojit odborníky z praxe do výuky. Podpora podnikání v herním průmyslu ze strany státu je nedostačující, studie navrhuje vytvořit fond pro herní průmysl podobný fondu kinematografie. Studie se detailně věnuje i dalším oblastem herního vývoje, celou studii si můžete přečíst na stránkách gda.cz.

Richard Andrýsek on FacebookRichard Andrýsek on Instagram
Richard Andrýsek
Richard Andrýsek
Zakladatel
Zakladatel GamesDev.cz a aktivní webový vývojář a datový analytik. Stará se o chod redakce a plánuje směřování projektu. Věnuje se programování, tvorbě her a hernímu průmyslu.