Jak naplánovat projekt tvorby her

Při tvorbě her narazíte na mnohé problémy a úskalí, správná příprava projektu a využití metod projektového řízení vám ušetří čas a vaše nervy. Tvorba hry není nic jiného než velký kreativní projekt, který se skládá z množství procesů, které je potřeba řídit. Někteří by možná namítli, že se to netýká malých indie studií, pro které je plánování a projektové řízení zbytečné, a měli by jen pracovat na hře, dokud není hotovo. Tento argument je ale daleko od pravdy, i malým herní studiím ušetří správné naplánování projektu spoustu času.

Správná tvorba projektové dokumentace k hernímu projektu vám pomůže s časovým plánováním, včasným odhalením hrozeb, finančním a personálním plánováním. Implementování projektového řízení do herního vývoje může mít velký dopad na finální podobu hry.

Počáteční plánování 

Máte geniální hru vymyšlenou na papíře a přemýšlíte o její realizaci? Pak bude potřeba naplánovat pečlivě  všechny kroky od tvorby grafiky, přes programování, zvuk a monetizaci a marketing. Na začátku projektu je dobré vytvořit si koncepční rámec hry, který popisuje jak základní myšlenky hry, tak průběh celého projektu až po vydání hry a úspěšné ukončení projektu. Koncept by měl být co nejvíce obsáhlý, zpracovaný v strukturované podobě s jasným vymezením kdy by měla být hra dokončena, co by měla obsahovat, jaké jsou odhadované náklady a výnosy. Pokud plánujete větší projekt je dobré počáteční plánování doplnit o analýzu proveditelnosti a analýzu hrozeb. Je vždy lepší o překážkách a problém přemýšlet dopředu a předcházet jim, než je řešit v momentě, kdy se stanou.

Rozdělení projektu na procesy a skupiny úkolů

Nejprve je potřeba analyzovat koncepční rámec a určit si seznam procesů, které bude potřeba udělat pro dokončení hry. Nejdříve si určíme základní seznam procesů. Ty mohou být například rozděleny na grafický design, herní design, programování, zvuk, scénář, hudba, prodej a marketing.  Poté každý proces rozdělíme na skupiny úkolů a pod úkolů, tak abychom je mohli přiřadit jednotlivcům nebo oddělením.

Přiřazení úkolů

Jednotlivé dílčí úkoly je potřeba rozdělit mezi jednotlivé oddělení a pracovníky tak, aby každý věděl za kterou část hry zodpovídá. Přiřazování úkolů by se měli účastnit všichni vedoucí jednotlivých oddělení, kteří poskytnou odborný časový odhad jednotlivých činností a mohou navrhnout i užitečné spolupráce mezi některými odděleními.

Plánování a tvorba struktury projektu

Projektový manažer pak přiřadí každému úkolu předpokládané počáteční a dokončovací datum. Při tradičním plánování projektů skončíte s diagramem připomínajícím vodopád, který zobrazuje časový plán dokončení projektu a závislosti, které spojují úkoly dohromady. Výstupem tvorby struktury projektu může být například ganttův diagram, který graficky zobrazuje jednotlivé úkoly v čase, jejich návaznost a zodpovědnou osobu.

Vytvoření milníků

Realizace projektu je živý proces a mnohdy je potřeba jednotlivé parametry projektu upravovat za pochodu. Pro takovéto případy je dobré si vytvořit v projektu milníky, kterými projekt rozdělíte na několik části. Po každé dokončené části je dobré dosavadní průběh projektu zhodnotit a případně udělat změny v projektu a upravit plán. Pokud pracujete s vydavatelem (publisherem), milníky často určují, kdy vývojářské studio dostane další investici do projektu.

Plánování projektů je mnohými považováno za zbytečnou činnost, ale téměř vždy zjistíte, že vývojáři, kteří předprojektové fázi věnovali větší pozornost a dosáhli vytyčených milníků, jsou ti, kteří jsou z dlouhodobého hlediska úspěšnější.

Richard Andrýsek on FacebookRichard Andrýsek on Instagram
Richard Andrýsek
Richard Andrýsek
Zakladatel
Zakladatel GamesDev.cz a aktivní webový vývojář a datový analytik. Stará se o chod redakce a plánuje směřování projektu. Věnuje se programování, tvorbě her a hernímu průmyslu.


1 komentář: „Jak naplánovat projekt tvorby her

  • 27. 11. 2018 (9:17)
    Permalink

    Zdravím, článek je moc pěkně napsaný. Manžel si donedávna vše popisoval na papíry a papírky a ve všem byl chaos. Nedávno jsem jej dotlačila, aby vyzkoušel nějaký šikovný program pro plánování projektů, a tak jsme vyzkoušeli https://www.easyproject.cz/projektove-rizeni-online a nemůže si to vynachválit. Je to úžasný prostředek.
    Zdraví Petra

Komentáře nejsou povoleny.