Jak vytvořit Game design dokument

Game design dokument je již řadu let standardem v herním průmyslu, pomáhá týmům s vytyčením cílů v projektu a jejich plněním. Správně vytvořený dokument nasměruje vývoj hry správným směrem a umožní se všem členům týmu zorientovat v projektu. V tomto návodu shrneme výhody game design dokumentu a to jak jej správně vytvořit a na co si dát pozor.

Proč tvořit game design dokument

Pokud je váš nápad na hru jednoduchý a pro tým snadno pochopitelný, tak se možná obejdete bez game design dokumentu. Ve chvíli kdy přibíráte do týmu nové lidi, nebo je váš nápad složitější a chystáte se jej měnit a konzultovat s ostatními, je lepší mít game design dokument s kterým mohou všichni zúčastnění pracovat. Když zadáte několika vývojářům vytvoření hry na základě několika vět, s největší pravděpodobností dostanete spoustu rozdílných výsledků. To samé se může stát při vývoji hry v týmu, proto je lepší se nespoléhat na vysvětlení hry v několika větách, ale všechny myšlenky a nápady shrnout do game design dokumentu. Ten může sloužit i jako prvotní prezentace projektu investorům.

Jak vytvořit game design dokument

Game design dokument je dynamický dokument, který se v průběhu vývoje hry mění a uzpůsobuje aktuálním trendům a potřebám projektu. Nikde není napsáno jak přesně by měl vypadat, nicméně se předpokládá že v něm budou popsány všechny oblasti, v kterých probíhá vývoj. Nejčastěji v dokumentech narazíme na tyto kapitoly: úvod, game design, game play, grafika, modely, level design, příběh, charaktery, user interface (UI), ovládání, zvuk, distribuce a marketing a určení cílového publika. Je dobrým zvykem držet se v game design dokumentu jisté chronologie a řadit jednotlivé kapitoly tak, jak budou pravděpodobně řešeny v průběhu projektu.

Součástí dokumentu bývá i seznam lidí, kteří pracují na projektu a jejich kompetence. Kromě toho se také do dokumentu přidává časový harmonogram s jednotlivými milníky. K vytvoření dokumentu lze kromě textu použít grafy, obrázky, diagramy, concept art a některé dokumenty obsahují i funkční prototyp hry.

Pro menší indie hry není potřeba dělat rozsáhlou dokumentaci a lze využít tuto jednoduchou šablonu:

  • Filosofie hry: krátký popis hry, který vystihne očekávané zkušenosti uživatele s hrou.
  • Souhrn: v několika větách popsané základní informace o hře.
  • Charakteristika: popis herních mechanik a dalších charakteristických prvků pro hru.
  • Cílová platforma: seznam platforem na kterých bude hra vydána.
  • Cílové publikum: definice publika které bude s největší pravděpodobností hru hrát.
  • Game design: detailní popsání herních mechanismů, většinou se tento bod skládá z více pod bodů (příběh, prostředí, multiplayer).
  • UI: popis ovládání hry (klávesnice, myš, ovladač).
  • Umělecký styl: definice zvoleného uměleckého stylu (pixel art, vektor, realistické 3D, low polygon).
  • Zvuk: popis toho jakou hudbu a zvuky bude hra využívat.
  • Časový plán: stručně načrtnutý časový rámec projektu.

Inspirujte se od úspěšných

S tvorbou game design dokumentu se můžete inspirovat u úspěšných firem, jejichž dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí. Připravili jsme pro vás trojici game design dokumentů, které nastartovaly slavné herní série Grand Theft Auto, Diablo a Bioshock. Záměrně jsme vybrali starší dokumenty, které nejsou ještě tak složité a pokrývají pouze nejdůležitější aspekty herního vývoje. Tvůrci Diabla dokonce do game design dokumentu zařadili i marketing a způsob prodeje základní hry a dodatečného obsahu.

Diablo: http://www.graybeardgames.com/download/diablo_pitch.pdf

GTA: https://www.gamedevs.org/uploads/grand-theft-auto.pdf

Bioshock: https://gamesdev.cz/domains/gamesdev.cz/wp-content/uploads/2019/04/BioshockPitch.pdf

 

Richard Andrýsek on FacebookRichard Andrýsek on Instagram
Richard Andrýsek
Richard Andrýsek
Zakladatel
Zakladatel GamesDev.cz a aktivní webový vývojář a datový analytik. Stará se o chod redakce a plánuje směřování projektu. Věnuje se programování, tvorbě her a hernímu průmyslu.